At the moment I only deliver Fine Art prints (no framing) for orders outside Norway, and high resolution digital file. If you would like to buy a print from me or purchase the high resolution file, feel free to contact me, using the contact form or on e-mail: oyvindpe@gmail.com. The prices in norwegian currency is found in the table below. Be aware of additional postage costs, and also be aware of additional costs regarding import duties and taxes upon delivery to your country.

 

The rest follows in norwegian.
________

 

De fleste av mine bilder er til salgs på ulike trykkmedier. I tillegg kan høyoppløselig digital fil kjøpes for kr. 1500,- til privat bruk. Skal bildet brukes kommersielt, vil det avtales særskilte betingelser.

 

Bildene bestilles direkte fra meg via mail eller via "contact" her på hjemmesiden. Jeg kan også nås på telefon +47 90 01 99 07.

Under følger en oversikt over priser på de ulike formater og trykkmedier. De fleste av mine bilder er i forholdet 3:2. De mest vanlige størrelsene i dette formatet og kvadratisk format er listet opp i tabellen under. Men det er selvsagt mulig å få andre formater. Jeg vil likevel anbefale å bruke bildets originale format slik det er presentert. Ved annet format vil det medføre beskjæring og man kan få en annen komposisjon som ikke gir det samme visuelle uttrykket.

 

Ved bestilling av flere bilder er det muligheter for rabatt.

ØYVIND PEDERSEN

WILDLIFE & LANDSCAPE PHOTOGRAPHY